دارچین ( پودری ، سیگاری ، چوب )

تومان30,000تومان55,000

زنجبیل نرم

تومان28,000

زرد چوبه نرم

تومان20,000

هلیله سیاه نرم

تومان78,000

تخم خرفه

تومان12,000

پودر سیر

تومان25,000

کندر دودی

تومان50,000

سیاهدانه درشت

تومان28,000

فلفل سیاه نرم

تومان42,000

شوید

تومان18,000

شنبلیله درشت

تومان15,000