شیره ها

فیکوس چهار شیره 1کیلو

قیمت اصلی تومان130,000 بود.قیمت فعلی تومان91,000 است.

شیره خرما 1کیلو

قیمت اصلی تومان100,000 بود.قیمت فعلی تومان70,000 است.