خواص دعای عین علی علیه السلام

توضیحاتی درباره حرز امیرالمومنین (علیه‌السلام)

 

معروف به عین علی

کتب مختلفه در تاثیرات و فواید مجرب لوح عین حضرت علی (ع) سخن گفته اند. در کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد مرحوم حبیب بن موسی‌الرضا افشاری ارومیه‌ئی نجفی در زمینه لوح عین خواص فراوانی ذکر گردیده و این لوح شریف را بسیار مجرب دانسته است.

کامل‌ترین توضیحات در خصوص این لوح شریف در کتاب معظم جامع الفوائد فی اسرار المقاصد مرحوم حضرت آیت الله العظمی شیخ حبیب بن موسی‌الرضا افشاری ارومیه‌ئی النجفی آورده شده و ما برای درک آسان‌تر قلم نویسنده آن را به زبان ساده و امروزی شرح می‌دهیم.

 

۶۰ خاصیت تجربه شده

۱: آزادی از زندان

۲: سلامتی و حفظ در سفر

۳: آسانی وضع حمل

۴: دفع جن و پری

۵: عزت و رفعت

۶: مقبول القولی و عزیز شدن نزد بزرگان.

۷: جلب دوستی و محبت (۳ روز صورت خود را با آن شسته و نزد فرد بروید)

۸: آشتی و محبت میان زن و شوهر (لوح را در بالش قرار دهید)

۹: بخت گشایی (۴۰ روز صبح به آن نظر کرده و بگویید یا مفتح الابواب)

۱۰: باطل السحر

۱۱: ایمنی از سحر

۱۲: غرق نشدن

۱۳: بند آوردن گریه اطفال

۱۴: حفظ از سرقت

۱۵: دفع درندگان

۱۶: دفع گزندگان

۱۷: دفع بلایا

۱۸: دفع ترس در خواب

۱۹: دفع ترس

۲۰: مداوای سر درد

۲۱: ازدیاد توان در پیاده رفتن

۲۲: فتح و گشایش کارها و مهمات (هر صبح به لوح نگاه کنید)

۲۳: مراجعت گمشده و غایب (بنام فرد لوح را نوشته و رو به قبله آویزان کنید)

۲۴: دفع غم‌ها و سختی‌های شدید و افسردگی (به لوح نظر کنید)

۲۵: فرو نشاندن خشم و دشمنی بزرگان

۲۶: مقبول الکلام و حکم شدن

۲۷: تسخیر جمیع خلایق

۲۸: رفع اتهام

۲۹: رفع بی خوابی

۳۰: ثروتمند شدن (۴۰ روز به این لوح نظر کنید)

۳۱: زبان بندی

۳۲: دفع کاهل نمازی

۳۳: رفع کاهل نمازی

۳۴: دفع چشم زخم

۳۵: رفع چشم زخم

۳۶: فتح و گشایش شدید کسب و کار (همراه داشتن و یا قرار دادن آن روی دیوار محل کسب)

۳۷: دفع دشمنی (در آب جاری انداخته شود)

۳۸: دفع کدورت (در آب جاری انداخته شود)

۳۹: تسخیر ملوک و سلاطین

۴۰: مداوای چشم (در موم پیچیده و در گلاب بیندازید و با آن گلاب ۷ روز کل صورتتان را بشویید)

۴۱: پاسخ آسان به نکیر و منکر و بشیر و مبشر (در قبر گذاشته شود)

۴۲: ام الصبیان برای اطفال

۴۳: حفظ ایمان از شر شیطان

۴۴: دفع جن از جن زده

۴۵: دفع آفت از زراعت (در محل کشت و زرع دفن کنید)

۴۶: ازدیاد شیر مادر

۴۷: ازدیاد شیر چهارپایان

۴۸: دفع قولنج و بیماری‌های مفصلی

۴۹: مداوای قولنج و بیماری‌های مفصلی

۵۰: دفع بواسیر

۵۱: مداوای بواسیر

۵۲: دفع آسیب از اسب و وسایل نقلیه

۵۳: دفع نازایی

۵۴: درمان نازایی (با آب و گلاب و مشک و زعفران نوشته و آب آن را زن و شوهر بخورند)

۵۵: دفع شب کوری

۵۶: مداوای شب کوری (به آن هر روز نظر کنید)

۵۷: شکست دادن دشمن (با مشک و گلاب و زعفران نوشته و به بازوی راست ببندید)

۵۸: ازدیاد جاه و جلال و ثروت و قدرت و عزیز شدن (به بازوی راست ببندید)

۵۹: روا شدن حاجت (روی سینه آویزان کرده و نزد فرد مورد نظر بروید)

۶۰: ایمنی از قتل