انگشتر نقره زنانه (217)

دستبند نقره زنانه (43)

گردنبند نقره زنانه (115)

گوشواره نقره زنانه (1)

نیم ست نقره زنانه (9)